Samenwerking Kennispoort en Cloud Garden

Samenwerking Kennispoort en Cloud Garden

Lees alles op de website van Kennispoort Regio Zwolle wat zij voor Cloud Garden hebben betekend tijdens de start van ons bedrijf. In het bijbehorende filmpje wordt goed toegelicht hoe Cloud Garden tot stand is gekomen en wat voor waarde Kennispoort Regio Zwolle in dit proces heeft gehad.

Van: https://www.kennispoortregiozwolle.nl/cloudgarden/

Niels Tanger (Online) Marketeer