Het binnenklimaat inzichtelijk maken en verbeteren in het hoofdkantoor van InTraffic

Wij hebben diverse klimaatsensoren mogen plaatsen bij het hoofdkantoor van InTraffic. Deze organisatie zag in dat het belangrijk is dat het binnenklimaat optimaal is en met onze klimaatsensoren wordt het binnenklimaat van het hoofdkantoor in kaart gebracht. Deze inzichten moeten er allereerst voor zorgen dat de medewerkers weten hoe het binnenklimaat eruit ziet, maar deze inzichten moeten er ook voor zorgen dat er verbeteringen kunnen worden doorgevoerd in het binnenklimaat. Deze samenwerking moet ervoor zorgen dat iedere medewerker zich in een prettige werkomgeving bevindt.

Waar houden zij zich mee bezig?

Intraffic houdt zich continu bezig met het ontwikkelen en toepassen van IT-oplossingen in de mobiliteitssector. Zij investeren in innovatiekracht in IT én kennis van mobiliteit en ontwikkelt samen met opdrachtgevers slimme IT-oplossingen voor complexe mobiliteitsvraagstukken, op het gebied van verkeersmanagement, inframonitoring en reisinformatie. Innovatie, duurzaamheid en veiligheid staan centraal in het verbeteren van de verkeer- en vervoersystemen en de bereikbaarheid. Waar mogelijk verbindt InTraffic opdrachtgevers en partners.