Klimaatsensoren

De klimaatsensoren functioneren los van uw eigen IT-omgeving en worden door ons ge-update en onderhouden. U bent dus verzekerd van een zeer stabiele data stroom en aansturing van het ventilatiesysteem boven de groene wand.

Meten is weten

Onze sensoren meten continu de waarden die meespelen bij het verbeteren van de luchtkwaliteit in het gebouw. Het gaat dan om de VOS-waarden, CO2, de relatieve luchtvochtigheid en de temperatuur.

Gezonde start: bewustwording

Behalve dat de sensoren het ventilatiesysteem Cloud Garden Air Cloud aansturen, produceren zij ook waardevolle data. Die gegevens worden getoond in bijbehorende Cloud Garden app. Zo ziet u direct hoe het binnenklimaat is en kunt u duiden welke activiteiten in het gebouw zorgen voor verandering in de luchtkwaliteit. Tevens worden deze datagegevens gebruikt om over een langere periode analyses voor langere periodes te maken.

De Cloud Garden klimaatsensoren kunnen ook los van het Cloud Garden Systeem in gebouwen worden ingezet, als eerste (bewustwording)stap naar een gezonder binnenklimaat.

Meer weten? Ga dan naar onze ‘over ons’ pagina.