NL

Privacyverklaring

1.                      Inleiding

1.1.                  Deze verklaring beschrijft het beleid van Cloud Garden B.V. (KvK 66696453) (‘Cloud Garden’) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.

1.2.                  Cloud Garden biedt onder andere via haar websites verschillende producten en diensten aan betreffende groene wanden/ klimaatsystemen, plantenbakken, ventilatoren en sensoren met bijbehorende software. Daarbij verwerkt Cloud Garden privacygevoelige informatie (persoonsgegevens) voor eigen gebruik.

1.3.                  Cloud Garden gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Cloud Garden houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.

2.                      Contact met Cloud Garden

Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met Cloud Garden wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch:     038-7730075

Mail:                 info@cloudgarden.nl

Website:          www.cloudgarden.nl

Post:                Telfordstraat 9, 8013 RL Zwolle

3.                      Gebruik van persoonsgegevens

3.1.                  Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter.

4.                      Persoonsgegevens

4.1.                  Afhankelijk van de diensten die Cloud Garden aanbiedt, kan Cloud Garden de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

– naam
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
– geboortedatum
– geslacht
– technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiersin cookies en uw surfgedrag op onze website(s)

5.                      Doeleinden

5.1.                  Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):

-Uitvoeren van de diensteverlening, waaronder de verkoop van groene wanden/klimaatsystemen, plantenbakken, ventilatoren en sensoren met bijbehorende software. (zonder het verstrekken van deze gegevens is het voor Cloud Garden niet mogelijk om de diensten uit te voeren);
– inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief;
– marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;
– evaluatie van evenementen en dienstverlening;
– uitvoeren van sollicitatieprocedures;
– gebruik van alle functionaliteiten en diensten op de website van Cloud Garden;
– verbeteren van de website van Cloud Garden.

6.                      Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

6.1.                  Cloud Garden gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat voor de dienstverlening of op grond van een wettelijke verplichting nodig is.

6.2.                  Indien Cloud Garden uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt Cloud Garden ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden.

6.3.                  Cloud Garden zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

7.                      Beveiliging en bewaring

7.1.                  Cloud Garden neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Cloud Garden zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.

7.2.                  Cloud Garden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat Cloud Garden uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien Cloud Garden uw gegevens langer moet of mag bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

8.                      Cookies en profilering

8.1.                  Wij verzamelen gegevens voor analyse doeleinden om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten en gebruikers van deze website, zodat wij onze website verder kunnen verbeteren en onze producten en diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om te kunnen analyseren hoe de site gebruikt wordt.

8.2.                  Daarnaast kan Cloud Garden gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP-adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

8.3.                  Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

9.                      Websites van derden

De website van Cloud Garden kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Cloud Garden is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

10.                   Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Facebook, Instagram en Linkedin. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Facebook, Instagram en Linkedin om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

11.                   Wijzigingen

Cloud Garden kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

12.                   Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Cloud Garden een verzoek te doen tot inzage, beperking, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. U kunt een dergelijk verzoek toesturen aan info@cloudgarden.nl.

13.                   Klachten

Cloud Garden hoort het graag indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

14.                   Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is de besloten vennootschap Cloud Garden Zwolle B.V.

Samen een project starten?