Planten in de zorg. Wat zijn de voordelen?

Groene leef- en werkomgeving in de zorgsector

Diverse werk- en leefomgevingen lenen zich ervoor om van groen gebruik te maken. Of dit nu een aantal planten zijn of grotere groene wanden die luchtzuiverende capaciteiten hebben, op vrijwel iedere plek in de gebouwde omgeving is er een mogelijkheid om groen toe te passen. Eén sector die in Nederland enorm groot is en nog steeds groeiende is, is de zorgsector. Wat voor impact heeft groen nu op mensen die in een zorginstelling verblijven? In onderstaand blog worden diverse onderzoeken gebruikt om de positieve effecten van planten of plantenwanden op deze sector aan te tonen.

Biophilic Design in de zorgsector

Steeds vaker wordt er voor de toevoeging van (verticaal) groen gekozen. Binnen de zorgsector lijkt dit nu ook een steeds waardevoller thema te worden. Steeds meer ziekenhuizen en zorginstellingen zijn beter op de hoogte van de positieve effecten van planten op de werk- en leefomgeving. Maar wat zijn nu deze voordelen als er naar onderzoeken gekeken wordt?

Het onderzoek The Economics of Biophilia toont aan dat het verblijf van een patiënt in een zorginstelling korter wordt als de patiënt uitkijkt op de natuur in plaats van een saaie betonnen muur. Daglicht, uitkijk op de natuur vanuit een raam of natuur in de ruimte waar de patiënt verblijft zijn dus van grote waarde. Andere positieve effecten op de patiënt zijn: verminderde afhankelijkheid van medicijnen, vriendelijker tegen familie en personeel en een verbeterd emotioneel welzijn.

Afname in verblijfsduur zorgcentra of ziekenhuis 

Er is in 1984 door Roger Ulrich een onderzoek uitgevoerd waarbij de ene groep patiënten uitkijkt op natuurlijke elementen en de andere groep niet. De uitkomsten van dit onderzoek lieten zien dat de patiënt uit de eerstgenoemde groep 7,96 dagen in het ziekenhuis verbleef en de patiënten uit de tweede groep gemiddeld 8,71 dagen. Bijna één dag korter en een afname van 8,5% in verblijfsduur! Het kortere verblijf van de patiënt, houdt in dat dit zowel voor de zorginstelling als de patiënt minder kosten met zich meebrengt.

Als er verder naar de economische voordelen wordt gekeken, dan laat het onderzoek de volgende cijfers zien:

De gemiddelde uitgaven voor een ziekenhuisverblijf na een operatie worden geschat op $5059,= per dag (Machlin & Carper, 2007). Aan het onderzoek uit de vorige alinea deden 46 patiënten mee. Als al deze patiënten omgeven waren met natuur of een uitzicht op natuur, verbleven ze bijna één dag minder in het ziekenhuis. Dit had uiteindelijk grote besparingen kunnen opleveren (The Economics of Biophilia, 2012).

Belangrijkste uitkomsten onderzoek ‘The Economics of Biophilia’

1: patiënten verblijven 8,5% korter in een ziekenhuis/zorginstelling.
2: patiënten zijn minder afhankelijk van medicijnen.
3: patiënten zijn vriendelijker tegen familie en personeel.
4: patiënten hebben een verbeterd emotioneel welbevinden.
5: de toevoeging van natuurlijke elementen zorgt voor een kostenbesparing.

Binnenklimaat in ouderenwoningen- en centra vaak slecht

Het binnenklimaat in ouderenwoningen, woonzorgcentra en verzorgingstehuizen is vaak slecht te noemen. De temperatuur ligt vaak te hoog, er is te weinig ventilatie en er staan te weinig planten of andere sfeerverhogende items in de ruimte. Luchtzuiverende planten zijn daarom in de meeste gevallen een welkome toevoeging aan deze ruimtes. Daarnaast zijn niet alle ouderen in staat om van de buitennatuur te genieten. Hoe fijn is het dan dat de natuur naar binnen gehaald kan worden om de sfeer te verhogen, het emotioneel welbevinden te verbeteren en het binnenklimaat te optimaliseren.

Onderzoek naar planten in de ouderenzorg

Een ander onderzoek van onze partner Fytagoras heeft een experiment uitgevoerd binnen de ouderenzorg. In dit experiment is er vooral focus gelegd op het binnenklimaat in de ouderenzorg. Vooraf is het binnenklimaat gemonitord waarna er luchtzuiverende planten zijn toegevoegd om het binnenklimaat te verbeteren. Daarnaast is er gekeken wat de effecten zijn op het welbevinden van de ouderen (65+).

Hieronder de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek:

1: planten werken positief op het welbevinden en de vitaliteit van de ouderen
2: diverse klachten nemen af (denk aan: gezondheids-, griep- huid-, maar ook psychosociale klachten)

Groen in de zorg minder vaak toegepast dan in andere sectoren

In zorginstellingen wordt er toch minder snel gekozen voor de toevoeging van groen. Wellicht doordat er geen geschikte plek voor is of doordat het onderhoud als lastig wordt beschouwd. Beide drempels zijn met onze toepassingen op te lossen. Het onderhoud en water geven van een groene wand is eens in de drie tot vier weken nodig. Dit wordt vaak verzorgd door een professionele groenvoorziener, waardoor de zorginstelling ontzorgd wordt van het onderhoud.

Daarnaast zijn onze groene plantenwanden uitermate geschikt om op de muur te bevestigen. Zoals in het eerste stuk van dit artikel aangegeven kun je daarmee gemakkelijk een saaie betonnen muur veranderen in een grote groene plantenwand. En een plantenwand aan de muur betekent dat er weinig ruimte in beslag wordt genomen met een heleboel groen. Naast dat, zijn ook onze kleinere Mini of de verplaatsbare Roomdivider op vrijwel iedere gewenste plek toepasbaar.

Wij gaan graag eens met je in gesprek

Benieuwd hoe onze binnenklimaatoplossingen jouw zorginstelling of ziekenhuis kunnen helpen? Kom dan met ons in contact via info@cloudgarden.nl, bel naar 038-7730075 of vul onderstaand contactformulier in:


 

Niels Tanger Marketing & Sales