Cloud Garden

Smart Climate Solutions

Over ons

Cloud Garden is in 2016 door Tom Koenderman opgericht. Vanaf het begin van ons bedrijf combineren wij natuur met technologie om een gezond binnenklimaat te realiseren.

Onderbouwd, concreet en effectief. 

Bij dit initiatief was Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) mede betrokken. Vanwege de binnen Cloud Garden ontwikkelde belangwekkende duurzame innovaties heeft SIGN geparticipeerd in de eerste fase van de onderneming. Cloud Garden is SIGN erkentelijk voor haar rol.

Cloud Garden en WallFlore samen verder

Cloud Garden in Zwolle en WallFlore in Tilburg gaan per 12 oktober samen verder.  Beide groenbedrijven leveren hoogwaardige, circulaire groene wanden en andere groene oplossingen.

In internationaal verband hebben de bedrijven eerder samengewerkt. WallFlore wordt als merknaam toegevoegd en de leveringen worden door Cloud Garden voortgezet.

Concreet advies

De klimaatsensor van Cloud Garden verzamelt continu data waarmee een analyse gemaakt worden. Dit levert concrete adviezen op ter verbetering van het binnenklimaat.

Geoptimaliseerd binnenklimaat

Wij zijn onderscheidend in het meten van het binnenklimaat van gebouwen en in het creëren van esthetische oplossingen voor een gezonde werkomgeving.

Intelligent

Wij streven ernaar om uw bestaande klimaatinstallaties intelligenter en (energie)-efficiënter te maken. De algoritmes die wij vandaag ontwikkelen, zijn de oplossingen van morgen.

Duurzaam en circulair

Wij willen een bijdrage leveren aan een betere wereld door het binnenklimaat in gebouwen gezonder en energie-efficiënter te maken. Onze stalen producten worden 100% in Nederland geproduceerd volgens circulair en modulair ontwerp.

Team Cloud Garden

Tom Koenderman
Oprichter Cloud Garden

Tijdens mijn studie – een combinatie van Biologie en Bedrijfskunde – hield ik mij bezig met theoretische kennis. Ik merkte al snel dat ik toegepaste kennis interessanter vond, dus ben ik in 2016 met Cloud Garden begonnen om impact te maken! Cloud Garden staat voor sector-overschrijdende technologie die wetenschappelijke principes verpakt in bedrijfskundige verdienmodellen.

Herman Oving
Algemeen Directeur

Ik mag leiding geven aan Cloud Garden en ben daarvoor intrinsiek gemotiveerd. Het jonge team, met een mooie groene missie, motiveert mij om de voordelen die Cloud Garden realiseert voor een zo breed mogelijke groep beschikbaar te stellen. Daarbij werken wij intensief samen met eindgebruikers, leveranciers, overheden en andere belanghebbenden om de wereld  gezonder te maken.

Daniël Drobinski
Product Developer

Bij Cloud Garden maak ik diverse ontwerpen en werk die uit tot concepten. Die concepten vertaal ik naar meerdere prototypes, die vervolgens op haalbaarheid worden getest. Het gekozen concept werk ik verder uit, zodat onze leverancier het direct kan produceren. Daarnaast werk in aan de verbetering van onze bestaande producten en productieprocessen.

Ankie ten Berge – Koster
Executive Assistant

Boekhouding, financiële rapportages, HRM, communicatie, en allerlei ondersteunende werkzaamheden voor management en de rest van het team… Een behoorlijk gevarieerde en mooie functie heb ik bij Cloud Garden. Het mooiste vind ik dat ik er aan mee kan werken om andere gezondere kantoren te realiseren waar mensen zich gelukkiger voelen.

Niels Tanger
Marketing & Sales

Binnen Cloud Garden houd ik mij bezig met zowel (online) marketing als sales. Een prachtige gevarieerde functie die zich goed laat combineren. En dat met duurzaam geproduceerde producten die waardevol zijn voor iedere gebruiker van een gebouw. Ons kantoor staat vol met groene wanden. Ik weet als geen ander hoe prettig het is om te werken in een omgeving vol met oplossingen die het binnenklimaat optimaliseren.

Marco van Noord
Hard- en software engineer

Steeds meer ben ik projecten gaan doen die te maken hebben met de omgeving en natuur. Het raakvlak van zo veel mogelijk disciplines, zoals natuurkunde,
scheikunde, biologie, design, soft- en hardware is waar ik het liefst mee bezig ben, helemaal als ik hier de wereld een beter mee kan maken. De snelle ontwikkelingen die Cloud Garden doormaakt hebben mij geprikkeld om voor dit  bedrijf, met een relatief klein team, aan de slag te gaan.

Ruud Hommel
Stagiair Communicatie

Ik vind het prachtig hoe Cloud Garden bij elke stap van productie kijkt naar circulariteit en ook modulariteit, zodat het milieu nergens in het productieproces onnodig wordt belast. Mijn afstudeeropdracht, die ik heb gevonden via een vacature op de website van Hogeschool Windesheim, draait dan ook om het genereren van bewijskracht voor de circulariteit. Cloud Garden is namelijk heel goed bezig en mag dit zeker laten zien.

Bas Brink
Co-owner en investeerder

Door te investeren in jonge, ambitieuze mensen en te sturen op verantwoordelijkheid, ontstaat intern een intensieve samenwerking. Door het compacte team zijn er korte lijnen en is Cloud Garden een flexibele organisatie”. Als ervaren (horeca)ondernemer ben ik betrokken bij Cloud Garden als aandeelhouder en Co-owner. Ik ondersteun het team van Cloud Garden daar waar nodig vanuit mijn kennis en ervaring.

Meer weten over Cloud Garden? Neem dan contact op: