Hoe heeft PCH Dienstengroep de samenwerking met Cloud Garden ervaren?

Lees hieronder hoe PCH Dienstengroep de samenwerking met Cloud Garden heeft ervaren. Eén van de locaties waar PCH Dienstengroep actief is, is het kantoor van Vialis in Houten (dochteronderneming VolkerWessels).

Hoe was de situatie bij Vialis voordat er gebruik werd gemaakt van de producten van Cloud Garden?

‘De situatie was dat wij klimaatklachten hadden binnen onze kantoorlocatie. Deze klachten werden met name gestuurd door de beleving van de kantoorgebruikers’ aldus Braakhuis van PCH. Van Keulen voegt daaraan toe dat er voorafgaand vooral werd gezocht naar dure en ingewikkelde oplossingen om de lage luchtvochtigheid op te lossen. ‘Daarna heeft Cloud Garden een aantal metingen gedaan in diverse ruimtes van Vialis met klimaatsensoren en de uitkomsten hiervan gepresenteerd, aan de hand daarvan hebben we actie ondernomen.’

Waarom is er voor Cloud Garden gekozen?

Omdat Cloud Garden met haar meettechniek de problemen in ons binnenklimaat inzichtelijk kon maken en kon vertalen in een concreet advies voor Homij, de installatiepartner van Vialis.

Wat zijn de voordelen van de oplossingen van Cloud Garden op dit moment?

‘De concrete aanbevelingen die Cloud Garden heeft gegeven, waren relatief simpel en konden snel geïmplementeerd worden. Op het eerste gezicht zijn er ook geen grote kosten mee gemoeid. Wij verwachten ook dat dit energiebesparing gaat opleveren. Het fijne hieraan was dat het gelijk aan het begin duidelijk is welke keuzes er het beste gemaakt kunnen worden omdat er zaken be- of ontkracht werden.’ aldus Braakhuis.

Waarom zou u Cloud Garden aan een ander aanbevelen?

‘Mochten er problemen zijn met het binnenklimaat, of geur, dan kan Cloud Garden een meting uitvoeren en tot in de puntjes de resultaten hiervan toelichten. Daarbij geven ze passende aanbevelingen waarbij ze aandacht hebben voor de klant.’ aldus van Keulen.

Niels Tanger Marketing & Sales