Gezondheid en welzijn verhogen door meer groen

We zijn voor 80-90% binnen, is dat wel zo gezond?

De moderne mens besteedt 80-90% van zijn leven binnenshuis; op het werk, in eigen huis of in voertuigen. Of we ons comfortabel voelen of niet, hangt af van de interactie van een aantal factoren die onze gezondheid en welzijn beïnvloeden: klimaat, licht, geluid, geur, kleur, concentratie van verontreinigende stoffen in de lucht, enz. Gezondheid en het welzijn zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Fysiek en emotioneel welzijn in het dagelijkse werkende leven is essentieel, om maximale creativiteit, motivatie en prestaties te behalen. Goed dus, dat er concepten zijn die onze ruimtes veranderen in groene habitats die van nature onze gezondheid bevorderen.

Sick Building Syndrome – wanneer kantoren je ziek maken

Brandende ogen, geïrriteerde slijmvliezen, jeukende huid, hoofdpijn. Vaak klagen kantoormedewerkers over dit soort symptomen die veelal terug te voeren zijn op het Sick-Building syndrome (“ziekmakende gebouwen”). De term wordt gebruikt om niet-specifieke klachten te beschrijven die samenhangen met te veel tijd in gebouwen.

Mogelijke triggers voor gezondheidsproblemen kunnen te maken hebben met een verhoogde vervuilingsgraad van de lucht en slecht onderhouden of verkeerd ingestelde klimaatsystemen. Cloud Garden kan het binnenklimaat inzichtelijk maken, door middel van monitoring met sensoren. De meetgegevens kunnen dan vertaald worden in concrete acties om het binnenklimaat te verbeteren. De eerste stap is vaak een aanpassing van het protocol waarop de huidige installaties draaien. Daarna kunnen decentrale oplossingen, zoals planten- en waterwanden geïmplementeerd worden; zodoende wordt een maximaal effect bereikt.

Er zijn uitgebreide studies over het onderwerp gedaan en vaak spelen persoonlijke factoren, het gebruiksgemak van de werkplek en percepties van de betrokkenen een doorslaggevende rol in de efficiëntie van hun activiteiten. De conclusie van al deze onderzoeken, is dat het gebruik van planten bijdraagt aan het reduceren van deze typische “kantoor-aandoeningen”, zoals oogirritaties, vermoeidheid en hoofdpijn. Om deze reden heeft Cloud Garden ervoor gekozen om op natuurtechnologie in te zetten, in de vorm van planten- en waterwanden.

Biophilia – Het verlangen van de mens naar de natuur

“Biophilia”, zo heeft Erich Fromm (1900-1980), de beroemde Duits-Amerikaanse psychoanalyticus, filosoof en sociaal-psycholoog, het menselijke verlangen naar de natuur ooit genoemd. “Biophilia” komt uit het Grieks en betekent letterlijk “liefde voor het leven”. Het gaat hierbij in de essentie om de holistische betekenis van de interactie tussen mens en plant, als een manier van leven.

Meer dan ooit is biofiel denken aanwezig in de context van architectuurontwerpprincipes en moderne vergroeningsconcepten. “Biophilic Design” wordt gevoed door de noodzaak om ruimtes, gebouwen en de mensen die zich daarin bevinden, meer met de natuur in harmonie te brengen, zonder afbreuk te doen aan functionaliteit en esthetiek. De producten van Cloud Garden sluiten perfect aan bij deze behoefte.

Gezondheid en productiviteit – meer productiviteit door verbeterd binnenklimaat

Het groener maken van het kantoor is een handige en effectieve manier om de kwaliteit van de lucht aanzienlijk te verbeteren. Een paar planten produceren een aanzienlijke toename van de relatieve luchtvochtigheid, die idealiter tussen de 40 en 60 procent ligt, om luchtwegaandoeningen, droge huid, vermoeide ogen of zelfs virale infecties te voorkomen. Ze reinigen giftige stoffen uit de lucht van het kantoor, verminderen vervuiling door stofdeeltjes en verbeteren de lucht die we inademen door koolstofdioxide te gebruiken en zuurstof te produceren.

Groene planten verdampen water via het bladoppervlak, hetgeen wordt afgegeven aan de lucht in de kamer, waardoor ze de luchtvochtigheid op natuurlijke wijze beïnvloeden. Daarnaast hebben planten positieve effecten op de akoestiek. Planten blijken dus in het dagelijks leven echte allrounders te zijn en zorgen voor een hogere productiviteit in elk kantoor. Kortom, tal van redenen om te kiezen voor een plantenwand van Cloud Garden.

Geestelijk welzijn – doe iets goeds voor de psyche

Planten dragen in belangrijke mate bij aan het mentale welzijn van de mens. En niet alleen in uw eigen huis, maar ook daar waar de meeste mensen vele uren per dag doorbrengen: op kantoor en op het werk. Ze creëren een individuele werkomgeving en creëren een levendige sfeer. Dit wordt niet alleen door de medewerkers zo ervaren, ook diverse onderzoeken bevestigen de positieve effecten van groen op de menselijke psyche en gezondheid. Het kijken naar groen roept positieve emoties op,  vermindert stress en kan zelfs de bloeddruk verlagen. Cloud Garden is uw ideale partner als u meer wilt weten over de feel-good effecten van planten.

Lager ziekteverzuim – interieurbeplanting verlaagt het ziekteverlof

Werknemers voelen zich niet alleen beter in een groene werkomgeving, ze zijn ook gezonder. Waar groen is, is water, voedsel, schaduw en beschutting – zo diep verankerd zit dit instinct in onze genen. De positieve effecten van groen op de moderne werkplek is al door vele studies gemeten en bevestigd. Een doordacht vergroeningsconcept zorgt voor een aangename ruimte en werkomgeving. Kantoorklachten en ziekteverzuim worden zichtbaar verminderd, medewerkerstevredenheid en productiviteit nemen merkbaar toe. Terugdringen van het ziekteverzuim is een belangrijke economische en sociale factor, vooral in tijden van een krappe arbeidsmarkt.

Geluidsoverlast verlaagt de motivatie – hogere motivatie door minder geluidsoverlast

Het schijnbaar zachte geluid van een printer, kan voldoende zijn om de “rode draad” in een denkproces te verstoren. Luidruchtige collega’s, telefoontjes, rammelende toetsenborden en allerlei  andere soorten van omgevingsgeluid hebben een negatief effect op ons welzijn, verminderen de prestaties en kunnen ook leiden tot langdurige gezondheidsschade. Geluid wordt door iedere persoon anders waargenomen en moet daarom zeer individueel worden bekeken bij het plannen van de inrichting. Maar over het algemeen mag een geluidsniveau van 55 dB (A) niet worden overschreden op kantoren. Dit komt ruwweg overeen met het volume van een normaal gesprek.

Bij werkzaamheden die een hoge concentratie vereisen, zoals schermwerk, doet men er goed aan om  een niveau van 35-45 dB (A) na te streven. Planten hebben een positief effect op de akoestiek, doordat de bladeren geluid absorberen. Daarnaast kunnen wij onze producten combineren met akoestische panelen, hetgeen het effect nog verder versterkt. Vraag ons naar de mogelijkheden!

Ruth Heynen Sales Manager