NL

Ruth Heynen

“De oplossingen van Cloud Garden dragen bij aan een duurzame toekomst en zijn daarnaast eigentijds en functioneel. Het is onomstotelijk bewezen dat natuur onmisbaar is voor een gezonde samenleving. Daarom geloof ik in de innovaties van Cloud Garden.”

Mijn taak bij Cloud Garden is het ontwikkelen van de sales- en marketingstrategie. Deze strategie dient als leidraad voor alle verkoopactiviteiten die ertoe leiden dat de productinnovaties succesvol op de markt geïntroduceerd worden.

Zelf ben ik gek op groen en word ik iedere keer weer enorm enthousiast van de creaties die mijn collega’s ontwikkelen. Voor mij is dat één van de belangrijkste speerpunten in de sales; zonder enthousiasme komt de boodschap namelijk niet over. Ik ben dan ook erg blij deel uit te mogen maken van het dynamische en gedreven team bij Cloud Garden. Samen zorgen we ervoor dat de wereld groener en daarmee gezonder wordt.

Geïnteresseerd in dit artikel? Neem contact op!