NL

Bas Beugels

“Door constant te blijven ontwikkelen, vooruit te denken en ons voorin de markt te begeven, blijft Cloud Garden innovatief op het gebied van natuurtechnologie.”

Als programma manager onderhoud ik het contact met de opdrachtgevers, bijvoorbeeld over specifieke wensen, mogelijkheden en plaatsing. Daarnaast communiceer ik over kwaliteit, nieuwe ontwikkelingen en bestellingen met onze leveranciers. Intern ben ik ook nog Scrum-master; wij werken met SCRUM om de ontwikkeling van producten overzichtelijk te houden en de klant mee te nemen in het ontwikkelproces.

Veel van je tijd breng je door op je werk, dus het is belangrijk dat je werkomgeving zo prettig mogelijk is. Ik vind het gaaf dat wij met Cloud Garden inzichtelijk maken hoe de omstandigheden in de werkomgeving zijn, en zo nodig oplossingen kunnen bieden in de vorm van slimme natuurtechnologie. Het Cloud Garden System is nog maar het begin!