Cloud Garden op het Congres ‘Building Green, Smart and Healthy’

De gebouwde omgeving: groen, slim en gezond

De maand januari mocht het team van Cloud Garden afsluiten op een congres dat ging over de gebouwde omgeving en waar op gelet moet worden als het gaat om gezondheid, welbevinden, waterretentie, hittestress en luchtkwaliteit en hoe deze aspecten verbeterd kunnen worden. Op donderdag 31 januari presenteerde Cloud Garden alle Smart Climate Solutions op het Congres Building Green, Smart and Healthy, georganiseerd door DGBC.

Slimme natuurtechnologie

Vooral de onderwerpen gezondheid, welbevinden en luchtkwaliteit sluiten perfect aan bij de visie en werkwijze van Cloud Garden. De focus van Cloud Garden ligt op slimme natuurtechnologie om deze drie onderwerpen perfect in balans te krijgen en  te verbeteren met groene wanden en room dividers. Ook de steeds intelligentere klimaat sensor, die het binnenklimaat inzichtelijk maakt op het gebied van CO2, relatieve luchtvochtigheid, vluchtige organische stoffen, fijnstof en temperatuur draagt hier aan bij.  Hoe kunnen de producten van Cloud Garden bijvoorbeeld verbeteringen realiseren in de gebouwde omgeving? En wat draagt een groene wand of een klimaatsensor daar aan bij?

Cloud Garden heeft aan allerlei professionals, die zich ook inzetten voor het verbeteren en slimmer maken van de gebouwde omgeving, een aantal onderwerpen gepresenteerd:

Cloud Garden: een leverancier met een plus

Waarom is een gezond gebouw belangrijk?

Wat houdt een gezond binnenklimaat in?

Oplossingen: stappenplan en Smart Climate Solutions

Voor het gemak hebben we deze presentatie voor iedereen openbaar gemaakt. Mocht u deze presentatie willen inzien, dan kunt u deze openen via volgende link: Handout Dutch Green Building Council.

Bekijk hier een overzicht van de deelnemers op congres: terugblik DGBC

Wilt u meer graag weten over ons of onze oplossingen? Neem dan contact met ons op via: info@cloudgarden.nl of bel ons op: 038-77 30 075

Cloud Garden Dutch Green Building Council

 

Niels Tanger Marketing & Sales